Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete

- szervezet  -  tagok  -  hírek  -  közhasznúság  -  projektek  -  képek  -  nyitó lap

 


Közhasznúság

- 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012  2013 - 2014 -


 

 

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló.  

 

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló.  

Közhasznúsági jelentés 2012.

A pénzügyi beszámoló dokumentum eltölthető itt [1100 kbyte ]

A közhasznúsági jelentés dokumentum eltölthető itt [1500 kbyte ]

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 2011.

A dokumentum eltölthető itt [44 kbyte ]

 

 

Közhasznúsági jelentés és Pénzügyi beszámoló a B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete

2011. évi tevékenységéről
 

 

I. Számviteli Beszámoló (mellékletként csatolva):

 

2010. évi záró egyenleg:        441.497 Ft.

Bank:                                      438.045 Ft.

Pénztár:                                       3.452 Ft.

 

1.      Bevételek

Egyesületi tagdíj                                                             98.000 Ft.

Részvételi díj                                                                242.000 Ft.

Egyéb bevétel:                                                                31.000 Ft.

Támogatás(Kult-túra Alapítvány):                               100.000 Ft.

Pályázati támogatás:                                                     101.000 Ft.

Kamatbevétel                                                                      400 Ft.

Összesen:                                                                     572.400 Ft.

 

2.      Kiadások

Személyszállítás:                                                           150.000 Ft.

Kiküldetési költség:                                                          3.996 Ft.

Szállásdíj:                                                                     186.770 Ft.

Étkezés:                                                                         36.900 Ft.

Postaköltség:                                                                    4.925 Ft.

Bankköltség:                                                                     6.388 Ft.

Könyvelés (2010. és 2011. évi):                                   140.000 Ft.

Egyéb költség:                                                                35.009 Ft.

Bérleti díj:                                                                       81.000 Ft.

Összesen:                                                                     644.988 Ft.

 

 

2011. évi záróegyenleg:        368.909 Ft.

Bank:                                      341.246 Ft.

Pénztár:                                     27.663 Ft.

 

II.        Költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete a 2011-es évben közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült.

 

III.             Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete nem rendelkezik tárgyi eszközzel. A vagyongazdálkodás jelentése ebből a szempontból nemleges, hiszen az eszközök felhasználására és amortizációjára vonatkozó beszámolót a jelentéshez csatolni nem tudunk.

 

IV.             Cél szerinti juttatások kimutatása

NCA támogatás:                                            101.000 Ft.

Cél szerinti juttatások összesen:                  101.000 Ft.

 

V. Központi szervtől kapott támogatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete 2011 évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól juttatott támogatást nem kapott.

VI. Vezetőknek nyújtott juttatások mértéke

Az Egyesület vezetősége tevékenységét társadalmi munkában végezte, az Egyesület működtetéséért a tisztségviselők sem pénzbeli, sem pedig természetbeni juttatást nem kaptak.

 

VII. Beszámoló a szakmai tevékenységről

Január 20-án Miskolcon a Megyeházán tartottuk a Magyar Kultúra Napja B-A-Z Megyei Ünnepségét, ahol a megyei közgyűlés részéről Riz Gábor alelnök mondott ünnepi köszöntőt. A díjakat alelnök úr, Budai Erzsébet a B-A-Z Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet igazgató asszonya, valamint én, mint az egyesület elnöke adtuk át. A rendezvény megyénk kultúrájához méltó helyen, a Megyeháza szép dísztermében került lebonyolításra.

Kitüntetésben részesültek: Kovácsné Drozda Aranka – Tarcal, Sándor Andor – Miskolc, a Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány és az Ózdi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara

Március 8-án tartottuk rendes közgyűlésünket, melyen a tagság elfogadta a közhasznúsági jelentést, valamint az elnök beszámolóját a 2009. évi tevékenységről. A közgyűlés egyúttal megtárgyalta és elfogadta az egyesület éves programtervét is. Ezt követően Sajó Attila a MNE elnöke tartott tájékoztatót az országos egyesület éves munkájáról, majd szintén tájékoztatót hallgattunk meg Földiák Andrástól a KKDSZ elnökétől a szakszervezet helyzetéről.

Március 24-25-én egyesületünk több tagja résztvett a Kecskeméten megtartott Kárpát-medencei Kulturális Szervezetek Találkozóján, ahol Csatlósné Komáromi Katalin tagtársunk tájékoztatta a jelenlévőket az EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) és a sárospataki Művelődés Háza, valamint a B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete közötti együttműködésről.

Április 26-május 1-ig a már említett EMKE együttműködés keretei között 5 kollégát fogadtunk megyénkben Erdély különböző részeiből. Az öt fő öt különböző településen, így Hidasnémetiben, Ózdon, Sárospatakon, Tarcalon és Tiszaújvárosban töltötte ezeket a napokat, ismerkedve a helyi közművelődés munkájával. Természetesen ezen idő alatt aktív segítői voltak a helyi kollégáknak. A Sárospatakon, a záró értékelésen elhangzottak szerint igen hasznosnak és rendkívül jó kapcsolatépítésnek találták mindkét oldal résztvevői a programot. Sajnálatos, hogy a csereprogram erdélyi öt napjára nem sikerült a lehetőségeket maximálisan kihasználni.

Május 17-19 között Debrecenben rendezte meg a MNE  XXVIII. Vándorgyűlését, melyen egyesületünk a már megszokott szép számmal képviseltette magát.

Szokásos éves tapasztalatcserénket a MNE Vándorgyűlésének tavaszi időszakra való előrehozása miatt elnökségünk döntése alapján áttettük őszre, s így szeptember 27-28-án tartottuk meg. Nógrád Megye, ezen belül is Pásztó, Salgótarján, Hollókő, Rétság Fülek, stb. voltak az utazás helyszínei. Pásztón Prezenszki Piroska kolléganőnk egy igen alapos szakmai bemutatással és igazi kollegiális vendégszeretettel fogadott bennünket, ami igen jó indítása volt a programnak. Mind szakmai téren, mind kikapcsolódás terén csakúgy hasznosnak ítélte valamennyi résztvevő a tapasztalatcserét, mint ahogy hasznos volt az egyesületen belüli csapatépítés szempontjából is. Kifejezetten jól sikerültek az esti közös játékos programok.

A 2011. év a pályázatok terén nem volt túl sikeres esztendő egyesületünk számára, mivel mindössze egy NCA-s működési pályázaton sikerült 101 ezer forint támogatást elnyernünk.

A tavalyi évre tervezett kommunikációs képzésünket egyeztetési nehézségek miatt nem sikerült megvalósítani, ezért az idei évre átütemeztük. Már idén is a második időpont egyeztetésnél tartunk, remélhetőleg  június 21-22-én végre megvalósulhat a program.

 

Sárospatak, 2012. március 31.

 

 

Stumpf Gábor

    elnök

 

Közhasznúsági jelentés 2010.

A dokumentum eltölthető itt [44 kbyte ]

 

Közhasznúsági jelentés és Pénzügyi beszámoló a B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete

2010. évi tevékenységéről

 

I. Számviteli Beszámoló (mellékletként csatolva):

 

2009. évi záróegyenleg:        750.010 Ft.

Bank:                                      718.581 Ft.

Pénztár:                                     31.429 Ft.

 

1.      Bevételek

Egyesületi tagdíj                                                           226.000 Ft.

Részvételi díj                                                                510.000 Ft.

Egyéb bevétel (téves utalás visszafizetése):                     1.938 Ft.

NCA támogatás:                                                           417.500 Ft.

SZJA 1%:                                                                       20.393 Ft.

Kamatbevétel                                                                      631 Ft.

Összesen:                                                                  1.176.462 Ft.

 

2.      Kiadások

Anyagbeszerzés:                                                             13.870 Ft.

Kiküldetési költség:                                                        75.938 Ft.

Szállásdíj:                                                                     369.423 Ft.

Idegenforgalmi adó:                                                         8.220 Ft.

Tagdíj:                                                                            36.000 Ft.

Étkezés:                                                                        326.672 Ft.

Postaköltség:                                                                    8.455 Ft.

Részvételi díj:                                                                   3.000 Ft.

Fénymásolás:                                                                  25.000 Ft.

Tiszteletdíjak, megbízási díjak                                     433.000 Ft.

Bankköltség:                                                                   14.806 Ft.

Könyvelés (2009. évi):                                                   70.000 Ft.

Egyéb költség:                                                                30.591 Ft.

Bérleti díj:                                                                       70.000 Ft.

Összesen:                                                                  1.484.975 Ft.

 

 

2010. évi záróegyenleg:        441.497 Ft.

Bank:                                      438.045 Ft.

Pénztár:                                       3.452 Ft.

 

II.        Költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete a 2010-es évben közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült.

 

 

III.             Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete nem rendelkezik tárgyi eszközzel. A vagyongazdálkodás jelentése ebből a szempontból nemleges, hiszen az eszközök felhasználására és amortizációjára vonatkozó beszámolót a jelentéshez csatolni nem tudunk.

 

 

IV.             Cél szerinti juttatások kimutatása

NCA támogatás:                                            417.500 Ft.

Cél szerinti juttatások összesen:                  417.500 Ft.

 

 

V. Központi szervtől kapott támogatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete 2010 évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól juttatott támogatást nem kapott.

 

 

VI. Vezetőknek nyújtott juttatások mértéke

Az Egyesület vezetősége tevékenységét társadalmi munkában végezte, az Egyesület működtetéséért a tisztségviselők sem pénzbeli, sem pedig természetbeni juttatást nem kaptak.

 

 

VII. Beszámoló a szakmai tevékenységről

 

Január 22-én pénteken Tokajban tartottuk a Magyar Kultúra Napja B-A-Z Megyei Ünnepségét, ahol a megyei közgyűlés részéről Koncz Ferenc alelnök úr mondott ünnepi köszöntőt. A díjakat Koncz Ferenc alelnök úr, Budai Erzsébet a B-A-Z Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet igazgató asszonya, valamint én, mint az egyesület elnöke adtuk át.. A rendezvény megyénk kultúrájához méltó helyen, az új színházban került lebonyolításra. Február 9-én tartottuk rendes közgyűlésünket, melyen a tagság elfogadta a közhasznúsági jelentést, valamint az elnök beszámolóját a 2009. évi tevékenységről. A közgyűlés egyúttal megtárgyalta és elfogadta az éves programtervét az egyesületnek.

Március 5-én az egy évvel korábban indult kezdeményezés folytatásaként az OMI munkatársai Pappné Magdi vezetésével Ózd Uraj településrészén rendezték meg a TOR-Túra nevű programot. A rendezvény nagyon jól sikerült, minden jelenlévő igen jól érezte magát, s közben még egy kis túrára is jutott idő és energia. A programot határon átnyúló rendezvénnyé tettük azáltal, hogy átsétáltunk a hegyen a szomszédos –már szlovákiában található – kistelepülésre, hogy megigyunk egy sört. Ha nem vagyunk elég rámenősek, bizony szomjan tértünk volna haza, de megoldottuk a kérdést azzal, hogy kinyittattuk a boltot.

Egyesületünk is résztvett a március 11-13 között Sárospatakon A Művelődés Háza és Könyvtárában megrendezett EMKE Napokon, melyen bemutatkoztunk az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület képviseletében hozzánk látogató mintegy 30 Erdély különböző területein dolgozó kulturális szakembernek.

Május 17-20 között rendeztük a szokásos éves tapasztalatcserét, ami tavaly rendhagyó módon az erdélyi szórvány magyar települések kulturális életével, az ott élők gondjaival, örömeivel ismertetett meg bennünket. Az egész program előkészítését és végigvitelét Bordás István elnökségi tagunk szervezte. Úgy gondolom, a korábbiakhoz hasonlóan ezt az utat is  hasznosnak és eredményesnek találták a résztvevők. Több olyan kapcsolatfelvétel született az út során, ami már egy-egy intézmény és az adott erdélyi szervezet közvetlen együttműködését teszi lehetővé. Köszönet Bordás Pisti kollégánknak a jól végzett munkáért.

Május 11-én egynapos képzést szerveztünk Sárospatakon a gazdasági területen dolgozó kollégáink számára: „Aktualitások a közművelődési tevékenységek gazdasági környezetében” címmel. Győrffi Dezső egyetemi oktató, okleveles könyvvizsgáló személyében igyekeztünk olyan szakembert felkérni, aki mint a terület jó ismerője válaszolni tud a konzultáción felmerülő gyakorlati kérdésekre. Nos az érdeklődés ahhoz képest igen gyér volt, hogy ezt korábban a tagság kérte.

Október 12-14 között került megrendezésre a MNE XXVII. Vándorgyűlése Szombathelyen. Úgy gondolom, az MMIK Joós Tamással az élén mindent megtett, hogy megfeleljen a mintegy 350 kolléga  elvárásainak. Egyesületünk a Vándorgyűlésen 24 fővel képviseltette magát.

Egyesületünk mind a tapasztalatcserét, mind pedig a Vándorgyűlésre való utazást támogatni tudta a korábbiakhoz hasonlóan. Ez a különböző pályázatokon elnyert pénzekből volt megoldható, s reményeink szerint lesz ezután is.

 

 

 

Stumpf Gábor

 elnök

 

 

Sárospatak, 2011. március 2.

Közhasznúsági jelentés 2009.

A dokumentum eltölthető itt [530 kbyte ]

Közhasznúsági jelentés és Pénzügyi beszámoló a B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete

2009. évi tevékenységéről

 

I. Számviteli Beszámoló (mellékletként csatolva):

 

2009. évi nyitóegyenleg: 308.036 Ft.

Bank:                                 48.095 Ft.

Pénztár:                            259.941 Ft.

 

1.      Bevételek

Egyesületi tagdíj                                                           240.000 Ft.

Részvételi díj                                                                497.000 Ft.

Támogatás (Kult-Túra A.):                                             50.000 Ft.

B-A-Z Megyei Önkormányzat:                                    100.000 Ft.

Pályázati támogatás MNT                                            200.000 Ft.

NKA támogatás:                                                          500.000 Ft.

NKA támogatás:                                                          400.000 Ft.

NCA támogatás:                                                             75.000 Ft.

NCA támogatás:                                                           272.500 Ft.

Kult-túra A. tagi kölcsön:                                               50.000 Ft.

Szakértői tevékenység                                                  150.000 Ft.

Kamatbevétel                                                                      769 Ft.

Összesen:                                                                 2.535.269. Ft.

 

2.      Kiadások

Anyagbeszerzés:                                                             34.882 Ft.

Kiküldetési költség:                                                        42.147 Ft.

Szállásdíj:                                                                     349.790 Ft.

Idegenforgalmi adó:                                                       25.958 Ft.

Tagdíj:                                                                            19.000 Ft.

Étkezés:                                                                        252.230 Ft.

Postaköltség:                                                                  10.010 Ft.

Bank által felszámított postaköltség:                               3.750 Ft.

Személyszállítás:                                                           298.080 Ft.

Tor-túra rendezvényre sertés:                                         60.000 Ft.

Szervezés (nyugdíjas népművelők találkozója):           150.000 Ft.

Rendezvény szervezés:                                                   50.000 Ft.

Domain regisztráció:                                                         4.380 Ft.

Pályázati díj:                                                                     4.000 Ft.

Közjegyzői díj:                                                                 6.620 Ft.

Szakértői tevékenység:                                                   50.000 Ft.

Tiszteletdíjak (NKA szakértői díj, NKA oktatás)        160.000 Ft.

Bankköltség:                                                                   12.448 Ft.

Könyvelés 2007-2008. év:                                              90.000 Ft.

Kölcsön visszafizetése:                                                 420.000 Ft.

Bérleti díj:                                                                       50.000 Ft.

Összesen:                                                                  2.093.295 Ft.

 

 

2009. évi záróegyenleg:        750.010 Ft.

Bank:                                      718.581 Ft.

Pénztár:                                     31.429 Ft.

 

II.        Költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete a 2009-es évben közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült.

 

III.             Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete nem rendelkezik tárgyi eszközzel. A vagyongazdálkodás jelentése ebből a szempontból nemleges, hiszen az eszközök felhasználására és amortizációjára vonatkozó beszámolót a jelentéshez csatolni nem tudunk.

 

IV.             Cél szerinti juttatások kimutatása

NKA támogatás                                             500.000 Ft.

NKA támogatás                                             400.000 Ft.

Kult-Túra Alapítvány támogatása:                 50.000 Ft.

B-A-Z Megyei Önkormányzat támogatása:  100.000 Ft.

MNT támogatás:                                            200.000 Ft.

NCA támogatás:                                            75.000 Ft.

NCA támogatás:                                            272.500 Ft.

Cél szerinti juttatások összesen:                  1.597.500 Ft.

 

V. Központi szervtől kapott támogatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete 2009 évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól juttatott támogatást nem kapott.

 

VI. Vezetőknek nyújtott juttatások mértéke

Az Egyesület vezetősége tevékenységét társadalmi munkában végezte, az Egyesület működtetéséért a tisztségviselők sem pénzbeli, sem pedig természetbeni juttatást nem kaptak.

 

VII. Beszámoló a szakmai tevékenységről

Január 22-én Ózdon az Olvasóban tartottuk a Magyar Kultúra Napja B-A-Z Megyei Ünnepségét, ahol a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Ódor Ferenc, a B-A-Z Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet igazgató asszonya Budai Erzsébet és egyesületünk elnöke adta át a megye kultúrájáért díjakat. A rendezvény megyénk kultúrájához méltó helyen, a néhány éve gyönyörűen felújított patinás épületben, az Ózdi Olvasóban került lebonyolításra.

Január 27-én Budapesten került sor a MNE tisztújító közgyűlésére, ahol egyesületünk szervezettségéhez méltó módon közel ötven fővel képviseltettük magunkat és szavaztunk két tagtársunk országos elnökségi tagságáról. Egyiküket Sajó Attila személyében országos elnökké, másik tagtársunkat Csatlósné Komáromi Katalint elnökségi taggá választotta a közgyűlés.

Egyesületünk 2009. évi – február 18-án megtartott - első közgyűlése egyben tisztújító közgyűlés volt. Az előző elnökség mandátuma lejárt, így szükségessé vált az új vezetőség megválasztása, ami sikeresen megtörtént. A korábbi öt fős vezetőségből egy fő nem vállalta tovább az elnökségi tagságot, mivel Őt a Magyar Népművelők Egyesülete január 27-i tisztújító közgyűlése az egyesület országos elnökévé választotta, két főt újraválasztott a tagság, s három személy került újonnan megválasztásra. A közgyűlés egyúttal megtárgyalta és elfogadta az éves programtervét az egyesületnek. A közgyűlést követően szakmai fórumot rendeztünk, mely fórum egy pályázati támogatással megvalósított három lépcsős képzési terv első felvonása volt.

Március 4-én egy új kezdeményezés kapcsán TOR-Túra nevű programot valósítottunk meg a Zemplén és Abaúj határán fekvő kistelepülésen, Fonyban. A disznóölés hagyományainak felelevenítése – a reggeli leszúrástól a feldolgozáson át a kora esti torig -, nagy sikert aratott a tagság körében. Napközben még egy kis túra is belefért a programba. Sűrű hóesésben másztuk meg Regéc várát, ami a havas, latyakos terepen próbára tette a bátor vállalkozókat.

Március 26-27-én a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával vezetői tréninget szerveztünk Aggteleken, ahol a megye nagyobb intézményeinek vezetői, illetve kistérségi kollégák egyaránt részt vettek. A tréning igen hasznos és sikeres volt, valamennyi jelenlévő egyértelmű elismeréssel nyilatkozott a programot levezető pszichológus felkészültségéről, szakértelméről. A programban résztvevők Hajdú Krisztina szakpszichológus irányításával bővíthették vezetési ismereteiket,  a játszma-tréning módszerével fejleszthették vezetői készségeiket.

Egyesületünk április 20-án a MNE és a megyei intézettel közös regionális konferenciát szervezett Ózdon, melynek keretében a szakmai program mellett lehetőségünk volt a régió másik két megyéjéből jelen lévő kollégáknak bemutatni szervezetünk munkáját. A konferencia közel száz fő részvételével zajlott. Ennek következménye volt, hogy a Nógrád megyei kollégák tanácskozásukra meghívták egyesületünk elnökét kifejezetten azzal a céllal, hogy a B-A-Z megyei tapasztalatok átadásával segítse az ottani szerveződést.

Mindezek mellett két elnökségi tagunk – Bordás István és Kolostori Gábor - jóvoltából elkészült egyesületünk logoja, bejegyzésre került és már működik is a www.nepmuvelo.hu honlapunk.

Június 3-5 között tartottuk meg a hagyományos, 1996-tól minden éven megrendezett szakmai tapasztalatcserét. 2009-ben Zala Megye városainak és kistelepüléseinek kulturális és közművelődési életével ismerkedtünk. Egy rövid kiruccanás erejéig átlátogattunk a „szomszédos” Lendvára is, hogy tájékozódjunk az ottani magyar kisebbség helyzetéről, a térség magyar nyelvű oktatásának és művelődésének lehetőségeiről.

Május 21-22-én az országos egyesülettel és a megyei intézettel közösen Mezőkövesden rendeztük meg a nyugdíjas kollégák hagyományosan nagy sikerű találkozóját. Az eddig csupán megyei szintű rendezvény nagy sikert aratott, olyannyira, hogy a jelen lévő Vas megyei munkatársak már ott kifejezték hajlandóságukat a 2010. évi találkozó lebonyolítására.

Ugyancsak május 22-én Sárospatakon találkozott a MNE elnöksége és egyesületünk elnökségének néhány tagja az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület (EMKE) mintegy 12 fős csoportjával, mely találkozó során a szakmai beszélgetésen túl a létrejött kapcsolat továbbfejlesztésének lehetőségei is szóba kerültek. Az EMKE résztvevői a találkozót követő napokban a Sárospataki Kistérség kulturális életével ismerkedtek.

Mindezen szakmai programok mellett egyesületünk sikeresen pályázott különféle alapokhoz, melynek eredményeképpen tovább tudtuk folytatni a már 2008-ban megkezdett szakmai képzési programjainkat. A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma és a Nemzeti Civil Alapprogram különböző kollégiumai egyaránt támogatásra méltónak ítélték pályázati elképzeléseinket.

Szeptember 11-12-én a diósgyőri kollégák jóvoltából részt vettünk a Várfesztivál záró rendezvényén, a Diósgyőri Vadas-Boros Napokon. A program sikere kapcsán elnökségünkben megfogalmazódott az ötlet, hogy a korábbi években meghirdetett – de időpont egyeztetési problémák miatt abba maradt – Családi Napot erre az időre és helyre kellene átszervezni.

November 5-6-7-én tartotta a MNE XXVI. Vándorgyűlését Szolnokon, ahova a korábbi hagyományoknak megfelelően megyénk kollégái egyesületünk segítségével – az utazás költségeinek átvállalásával – és koordinálásával utaztak. A 3 napos szakmai tanácskozás sok érdekes tapasztalattal gazdagította tagságunkat.  

 

Stumpf Gábor

 elnök

 Sárospatak, 2010. február 5.

 


 

Közhasznúsági jelentés 2008.

A jelentés letölthető word formátumban itt!

I. Számviteli Beszámoló :

2007. évi nyitóegyenleg: 93.035 Ft.

Bank:                                 85.938 Ft.

Pénztár:                                7.097 Ft.

 1.      Bevételek

Egyesületi tagdíj                       216.000 Ft.

Részvételi díj                            200.000 Ft.

Támogatás (Kult-Túra A.):        190.000 Ft.

Pályázati támogatás MNT         200.000 Ft.

Egyesületnek nyújtott kölcsön  420.000 Ft.

Egyéb bevétel                           160.000 Ft.

Kamatbevétel                                   274 Ft.

Összesen:                               1.386.274 Ft.

 2.      Kiadások

Anyagbeszerzés:                                     39.600 Ft.

Nyomtatvány, egyéb anyag:                     3.518 Ft.

Tiszteletdíj, előadói díj:                        240.000 Ft.

Utazási költség:                                      48.166 Ft.

Szállásdíj:                                              215.430 Ft.

Részvételi díj:                                         12.000 Ft.

Étkezés:                                                123.262 Ft.

Postaköltség (banki és készpénzes):       10.010 Ft.

Személyszállítás:                                   252.480 Ft.

Belépők:                                                  10.200 Ft.

Pályázati díj:                                             2.000 Ft.

Bankköltség:                                             4.607 Ft.

Egyéb (téves utalások):                         160.000 Ft.

Bérleti díj:                                               50.000 Ft.

Összesen:                                           1.171.273 Ft.

 2008. évi záróegyenleg:        308.036 Ft.

Bank:                                    48.095 Ft.

Pénztár:                              259.941 Ft. 

II.        Költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete a 2008-as évben közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült.

 III.             Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete nem rendelkezik tárgyi eszközzel. A vagyongazdálkodás jelentése ebből a szempontból nemleges, hiszen az eszközök felhasználására és amortizációjára vonatkozó beszámolót a jelentéshez csatolni nem tudunk.

 IV.             Cél szerinti juttatások kimutatása

Kult-Túra Alapítvány támogatása: 190.000 Ft.

Cél szerinti juttatások összesen: 190.000 Ft.

 

V. Központi szervtől kapott támogatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete 2008 évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, vagy közvetlenül önkormányzattól juttatott támogatást nem kapott.

 VI. Vezetőknek nyújtott juttatások mértéke

Az Egyesület vezetősége tevékenységét társadalmi munkában végezte, az Egyesület működtetéséért a tisztségviselők sem pénzbeli, sem pedig természetbeni juttatást nem kaptak.

V. Szöveges értékelés 

A Magyar Népművelők Egyesülete B-A-Z Megyei Szervezetét 1996-ban hosszabb szünet után újraélesztettük, majd 2004-ben a tagság döntése alapján a B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete néven önálló közhasznú egyesületként a bíróságon bejegyeztettük. Célunk már a ’96-os újjáalakulással az volt, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük a megyében dolgozó kollégák szakmai munkáját. Ennek a segítségnek részét képezi a folyamatos kapcsolattartás a kollégákkal, melynek keretében állandó két irányú információcsere, valamint akár napi szakmai segítség valósítható meg. Sok minden más mellett pl. szakmai tapasztalatcserék szervezése is része ennek a tevékenységnek.

Már hagyomány, hogy minden év egyik első eseménye egyesületünk életében a január 22-i Magyar Kultúra Napja megyei ünnepsége. Még 2001-ben a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet elődjével a megye közművelődéséért díjat  alapított egyesületünk három kategóriában, mely díjak kiosztására minden év január 22-én kerül sor. Időközben ez a díj egy negyedik kategóriával is bővült. 2008. januárjában Encs Városa adott otthont a megyei ünnepnek, ahol méltó körülmények között emlékezhettünk a Himnusz születésére és köszönthettük a kitüntetetteket.

A 2008. évi tevékenységünk egyik meghatározó eseménye volt a május 26-28-i szakmai tapasztalatcsere, melynek során megismerkedtünk Komárom-Esztergom Megye településeinek kulturális életével, bepillantást nyertünk Komárom város – határon innen és túli részeinek – közművelődésébe. Nem maradt ki a programból a civil szektor sem, hiszen betekintést nyerhettünk a Monostori Kulturális Egylet munkájába csakúgy, mint a Mag Ház tevékenységébe. Természetesen ha már ebbe a megyébe látogattunk akkor kihagyhatatlan program volt az Esztergomi Bazilika és a Kincstár megtekintése, ami sokak számára felejthetetlen élmény volt. A tapasztalatcserén egyesületünk 28 tagja vett részt. A szakmai program korábbi hagyományainknak megfelelően úgy lett összeállítva, hogy a megyei intézménytől a legkisebb településen folyó közművelődési tevékenységig, önkormányzati fenntartású intézménytől a civil szervezet által működtetett művelődési házig minél gazdagabb legyen a kínálat a kollégák számára. Ez azért is fontos számunkra, mert tagságunk soraiban is a legkülönbözőbb településekről, s a közművelődés különböző területeiről találhatók kollégák, akik így megtapasztalhatják a hozzájuk hasonló formában, de az ország más területein folyó munka milyenségét.

A programot természetesen úgy állítottuk össze, hogy a kulturális turizmusban érdekelt kollégák számára is nyújtson néhány újdonságot. Ennek okán programba vettük a Monostori erőd meglátogatását, valamint szakavatott vezető irányítása mellett ismerkedhettünk meg szlovák Komárom kulturális értékeivel és az erre épülő idegenforgalmi attrakciókkal.

 Minden év egyik legjelentősebb eseménye a népművelők számára a vándorgyűlés, ahol a három napos szakmai program keretében az ország neves és elismert előadói tájékoztatják a kollégákat az éppen aktuális és szakmába vágó kérdésekről, illetve a szekció ülések keretében terítékre kerülnek a közművelődés legégetőbb, s a jövőt meghatározó kérdései. 2008. októberében a MNE XXV. Vándorgyűlésének Kecskemét adott otthont, az a város, ahol annak idején az elsőt is rendezték. Egyesületünk szép számmal -42 fő- képviseltette magát a tanácskozáson, köszönhetően annak is, hogy átvállaltuk a tagok utazási költségeit. Mindezeken túl persze több megyei szakmai dologban közreműködtünk, pl. megyei kitüntetettek összeállítása a megyei intézettel egyetértésben, valamint alelnökünk által az országos elnökségben is képviseltettük magunkat.

2008-ban a Magyar Népfőiskolai Társaság által kiírt pályázaton „A művelődés hete - a tanulás ünnepe” nyert támogatásból a megye három városában Ózdon, Tiszaújvárosban és Sárospatakon rendeztünk a felnőttképzést, mint a közművelődési intézmények egyik lehetséges új tevékenységi formáját népszerűsítő programokat. Mindhárom rendezvény igen hasznosnak bizonyult, nem utolsó sorban a jól felkészült előadóknak köszönhetően.

Nem szabad szó nélkül hagyni a szakmai tevékenység leírásánál azt sem, hogy szervezetünk aktív pályázatíró, s bár az év első fele kevés sikert hozott ezen a téren, az év vége fele közeledve azonban nemcsak a MNT pályázata lett sikeres, de a NKA Közművelődési Kollégiumához benyújtott pályázatunk is pozitív elbírálást kapott, így a megkezdett képzési tevékenységünket 2009-ben folytatni tudjuk.


 


Közhasznúsági jelentés 2007.

A jelentés letölthető word formátumban itt!

II. Számviteli Beszámoló :

2007. évi nyitóegyenleg: 157.990 Ft.

Bank: 142.549 Ft.

Pénztár:  15.441 Ft.

1.  Bevételek

Egyesületi tagdíj 219.000 Ft.

Részvételi díj 451.000 Ft.

Támogatás (Kult-Túra): 300.000 Ft.

Kamatbevétel 390 Ft.

Összesen: 970.390 Ft.

2.  Kiadások

Meghívó: 6.000 Ft.

Virág: 4.500 Ft.

Reprezentáció (hús, kenyér): 32.144 Ft.

Szállásdíj: 273.600 Ft.

Idegenforgalmi adó: 16.800 Ft.

Étkezés: 240.390 Ft.

Postaköltség (banki és készpénzes): 4.322 Ft.

Személyszállítás: 383.968 Ft.

Pályázati díj: 2.000 Ft.

Bankköltség: 1.765 Ft.

Bérleti díj: 102.000 Ft.

Összesen: 1.067.489 Ft.

 

2007. évi záróegyenleg: 60.891 Ft.

Bank: 85.938 Ft.

Pénztár: - 25.047 Ft. 

II. Költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete a 2007-os évben közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült.

                                                     III.        Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete nem rendelkezik tárgyi eszközzel. A vagyongazdálkodás jelentése ebből a szempontból nemleges, hiszen az eszközök felhasználására és amortizációjára vonatkozó beszámolót a jelentéshez csatolni nem tudunk. 

                                                     IV.        Cél szerinti juttatások kimutatása

Kult-Túra Alapítvány támogatása: 300.000 Ft.

Cél szerinti juttatások összesen: 300.000 Ft.

V. Központi szervtől kapott támogatás

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete 2007 évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, vagy közvetlenül önkormányzattól juttatott támogatást nem kapott. 

VI. Vezetőknek nyújtott juttatások mértéke

Az Egyesület vezetősége tevékenységét társadalmi munkában végezte, az Egyesület működtetéséért a tisztségviselők sem pénzbeli, sem pedig természetbeni juttatást nem kaptak.

VII. Beszámoló a 2007. évi szakmai tevékenységről

Egyesületünket többek között azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítsük a megyében dolgozó kollégák szakmai munkáját. Ennek a segítségnek részét képezi a folyamatos kapcsolattartás a kollégákkal, melynek keretében állandó két irányú információcsere, valamint akár napi szakmai segítség valósítható meg. Sok minden más mellett pl. szakmai tapasztalatcserék szervezése is része ennek a tevékenységnek..

A 2007. évi tevékenységünk egyik meghatározó eseménye volt a június 5-6-7-i szakmai tapasztalatcsere, melyet Vas Megyébe szerveztünk. A Szombathely, Gencsapáti, Kőszeg, Oszkó települések kulturális – közművelődési tevékenységével való ismerkedésre egyesületünkből 42 fő jelentkezett. A szakmai program korábbi hagyományainknak megfelelően úgy lett összeállítva, hogy a megyei intézménytől a legkisebb településen folyó közművelődési tevékenységig, önkormányzati fenntartású intézménytől a civil szervezet által működtetett művelődési házig minél gazdagabb legyen a kínálat a kollégák számára. Ez azért is fontos számunkra, mert tagságunk soraiban is a legkülönbözőbb településekről, s a közművelődés különböző területeiről találhatók kollégák, akik így megtapasztalhatják a hozzájuk hasonló formában, de az ország más területein folyó munka milyenségét.

A három napos programot úgy szerveztük meg, hogy beleférjen egy bécsi látogatás is, ahol az ottani magyar intézet munkatársának szakszerű vezetésével ismerkedhettünk az osztrák főváros kulturális értékeivel.

Az év másik, merőben más jellegű egyesület által szervezett programja a 2006-ban elindított Családi Nap volt. Ennek lényege, hogy összehozzuk a megyében tevékenykedő kollégákat egy olyan kötetlen programra, ahol a családok is megismerkedhetnek, közelebb kerülhetnek egymáshoz, segítve ezzel a család számára bizony sokszor nem könnyű hétvégi, késő esti távollétek elfogadtatását. 2007. július 6-án a sárospataki Termál Fürdő volt a helyszíne ennek a laza baráti programnak, mely a 2006-os tiszaújvárosihoz hasonlóan igen jó hangulatban telt.

Minden év egyik legjelentősebb eseménye a népművelők számára a vándorgyűlés, ahol a három napos szakmai program keretében az ország neves és elismert előadói tájékoztatják a kollégákat az éppen aktuális és szakmába vágó kérdésekről, illetve a szekció ülések keretében terítékre kerülnek a közművelődés legégetőbb, s a jövőt meghatározó kérdései. Tavaly ez az országos összejövetel Miskolcon volt megrendezve, ami elismerése a megye kulturális életének és a B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete szakmai munkájának egyaránt. Nincs az országban – rajtunk kívűl - még egy megye, ahol tíz éven belül háromszor rendezték volna meg ezt a szakmai konferenciát. B-A-Z-ben pedig 1997-ben Sárospatak, 2004-ben Kazincbarcika, 2007-ben pedig Miskolc adott otthont a tanácskozásnak.

Egyesületünk a lehetőségeihez mérten kivette részét a vándorgyűlés előkészítéséből és lebonyolításából, amit a miskolci házigazdák mindenki számára emlékezetessé tettek.

Mindezeken túl persze több megyei szakmai dologban közreműködtünk, pl. megyei kitüntetettek összeállítása a megyei intézettel egyetértésben, valamint alelnökünk által az országos elnökségben is képviseltetjük magunkat.


 - szervezet  -  tagok  -  hírek  -  közhasznúság  - 
- projektek  -  képek  - nyitó lap -