Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete

- szervezet  -  tagok  -  hírek  -  közhasznúság  -  projektek  -  képek  -  nyitó lap

 


Hírek 2015


Korábbi évek eseményei a hírek archívumában

- 2009 - 2010 - 2011 - 2012  - 2013 - 2014


Március 11.

 

Egyesületi nap és közgyűlés 2015.


 

Kapcsolódó dokumentumok
Meghívó egyesületi napra

Meghívó közgyűlésre 
Éves szakmai és pénzügyi beszámoló


 

Meghívó Egyesületi Napra
 

Tisztelt Tagtársak!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete nevében szakmai napra és baráti beszélgetésre hívom a kedves tagtársakat. A hivatalos egyesületi közgyűlés mellett a találkozó alkalmat biztosít arra, hogy napi ügyeinkről és szakmánkat érintő változásokról kötetlenül beszélgessünk.

A rendezvény:
Helye: Miskolc, Gárdonyi Géza Művelődési Ház Sütő János u. 42.
Ideje: 2015. március 26. csütörtök 10.00 óra
 

Tervezett program:

10.00 Egyesületünk évi rendes közgyűlése külön meghívó szerint
11.00 Szakmai tájékoztató előadások:

A Magyar Népművelők Egyesületének legfontosabb céljai 2015-ben, várható szakmai programok az év folyamán
előadó: Sajó Attila az MNE elnöke
Célok és feladatok a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodájának munkájában
előadó: Tóth Csaba irodavezető
A jelenlévő kollégák rövid beszámolja a települési intézmények és feladat ellátás helyzetéről.

12.30 Közös ebéd és azt követően kötetlen beszélgetés.
Információk:
A programon az étkezést az egyesület biztosítja. Kérjük, hogy az innivalókról mindenki maga gondoskodjék.
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat legkésőbb március 22-ig jelezzétek, a megfelelő mennyiségű ételről való gondoskodás okán. Ezt megtehetitek nekem a csatka@vipmail.hu vagy Bordás Istvánnak a bordas@zemplenimuzsa.hu e-mail címeken.

Az elnökség nevében szeretettel várok minden kedves tagtársat!

Sárospatak, 2015. március 5.


Csatlósné Komáromi Katalin
elnök
 


Tisztelt Tagtársak!
 

Tárgy: meghívó
 


Egyesületünk alapszabálya 8. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2015. évi esedékes közgyűlésünket összehívom.

Helye: Miskolc, Gárdonyi Géza Művelődési Ház Sütő János u. 42.
Ideje: 2015. március 26. 10.00 óra

Napirend:

1. A 2014. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló megtárgyalása és elfogadása
2. 2015. évi tervek, elképzelések megvitatása
3. Javaslat az Egyesületi tagsági viszonyok megújítására
4. Egyebek
 

Az alapszabály értelmében a nem határozatképes közgyűlést változatlan napirendi pontokkal a kitűzött időpontot követően, 10.30 órai kezdéssel ismételten összehívom.
Tisztelttel kérem a tagtársakat, hogy a közgyűlés időpontjáig az évi rendes tagdíjat átutalással megfizetni szíveskedjenek, vagy azt a közgyűlés alkalmával rendezzék.

Sárospatak, 2015. március 5.
 

Csatlósné Komáromi Katalin
elnök
 

január 21.

 

A Magyar Kultúra Napja - Kitüntetés átadás 2015. január 21.


Kapcsolódó dokumentumok
Az elnökség döntésének jegyzőkönyve 

Laudációk 

Egyesületünk harmadik alkalommal ítélte oda a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díjat önállóan. A két éve megalkotott kitüntető díjrendelet alapján a díjat az kaphatja aki: "..... Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén, a kultúra ápolása, fejlesztése és a közösségi művelődés érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetőleg a kulturális közművelődési hagyomány feltárása és közreadása területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el. Különösen a közösségi művelődés, a kultúra szervezése, az amatőr előadó- vagy alkotó művészet, illetve ezen tevékenységek segítése terén.

Január 21-én, nemzeti himnuszunk születésnapján A Magyar Kultúra Napja sajószentpéteri ünnepségén kerültek átadásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díjak. Megyénkben idén két díj került kiosztásra.

Stumpf Gábor  Egyesületünk tavaly leköszönt elnöke sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára népművelője,  valamint a sajószentpéteri Freedance 2008  együttes vezetői vehették át az egyesületünk által alapított díjat.

Egyesületünk valamennyi tagja és elnöksége nevében szívből gratulálok a kitüntetetteknek, s további munkájukhoz kívánunk sok sikert és jó egészséget.

          

 

Január 14.

 

Elnökségi ülés 2015. január 14.

2015. január 15-én tartottuk ez évi első rendes elnökségi ülésünket. Itt születtet döntés, többek között a a kitüntető díjak odaítélésről.

Jegyzőkönyv itt:

Jegyzőkönyv

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete Elnökségének rendkívüli üléséről

Miskolc, Ifjúsági Ház - 2015. január 14-én

 

Jelen vannak:

-        Csatlósné Komáromi Katalin – elnök

-        Pappné Szalka Magdolna - elnökségi tag

-        Bordás István - elnökségi tag

-        Táncos Tamás - elnökségi tag

-        a 2-es napirend tárgyalásánál Nébliné Babik Katalin - a kitüntető díjat odaítélő bizottság tagja

 Csatlósné Komáromi Katalin elnök köszönti a kibővített elnökségi ülésen megjelent egyesületi tagokat.

 I. Napirend: az alelnök megválasztása

 Csatlósné Komáromi Katalin: A 2014-es tisztújító közgyűlés óta nem sikerült alelnököt választani. Az érvényes alapszabály 9.1. pontja értelmében az alelnököt az elnökségi tagok sorából az elnökség maga választja. Várja az elnökségi tagok javaslatát az alelnök személyére.

 Táncos Tamás: javasolja, hogy a korábbi alelnököt, Mátyás Zoltán válasszák újra alelnökké.

 Más javaslat nem érkezett. Az elnök szavazásra bocsátja az alelnök személyének megválasztását.  

A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete Elnökségé 4 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül Mátyás Zoltánt választotta az Egyesület alelnökének.

 II. Napirend: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díj odaítélése és a Magyar Kultúra Napjának megünneplése.

 A napirend tárgyalásának idejére az elnökség kibővülve díj adományozó elnökségként folytatja munkáját.

 Csatlósné Komáromi Katalin: Az Egyesület érvényben lévő kitüntető díjrendelete értelmében felhívást tettek közzé annak érdekében, hogy érkezzenek javaslatok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díjra. A következő javaslatok érkeztek a megadott határidőig:

Művelődési közösség kategóriában:

-        Miskolci Dixiland Band

-        Derkovits Mazsorett csoport (Tiszaújváros)

-        Freedance 2008 formációs tánccsoport (Sajószentpéter)

-        Ózdi Néptáncegyüttes

 Nébliné Babik Katalin javasolja, hogy a díjat vagy a Dixeland Band, vagy a sajószentpéteri formációs tánccsoport kapja.

 Táncos Tamás: több alkalommal látta a sajószentpéteri formációs tánccsoportot. Munkájukat nagyon színvonalasnak ítélte.

 Bordás István: fontos szempontnak tartja, hogy sajószentpéteri csoport vagy egyén még soha nem kapott ilyen díjat.

 A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete Díj Adományozó Elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díj közösségi kategóriáját a sajószentpéteri Freedance 2008 tánccsoportnak ítélte oda.

 Csatlósné Komáromi Katalin: az egyéni díjakra két javaslat érkezett:

-        Stumpf Gábor

-        Hrúz Attila

 Bordás István elmondj, hogy Hrúz Attila már kapott ilyen díjat.

 Nébliné Babik Katalin Stumpf Gábort javasolja. Több mint másfél évtizeden keresztül vezette az Egyesületet és mindent megtett annak jó működéséért. Igazán megérdemelné, hogy most Ő kapja a díjat.

 A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete Díj Adományozó Elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díj egyéni kategóriáját Stumpf Gábornak ítélte oda.

 Csatlósné Komáromi Katalin: A díjrendeletnek megfelelően a díjat minden évben a Magyar Kultúra Napján, valamely megyei intézményben rendezett ünnepségen kell átadni. Javasolja, hogy ezt a helyszín ebben az évben a Sajószentpéteri Városi Művelődési és Sport Központ és Városi Könyvtár legyen.

 A javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.

 A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete Elnöksége 4 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díjat ebben az évben Sajószentpéteren adják át. 

Csatlósné Komáromi Katalin, miután az ünnepségen nem tud jelen lenni kéri, hogy az ünnepségen a Egyesületet Bordás István és Táncos Tamás elnökségi tagok képviseljék.

 III. Napirend: Az Egyesület 2015. évi programjai

 Csatlósné Komáromi Katalin javasolja, hogy a szokásos évi közgyűlést 2015. márciusában tartsák. Ha lehet minél jobban megközelíthető helyen.

 Bordás István javasolja, hogy a közgyűlést kössék össze egy rövidebb szakmai programmal és baráti találkozóval.

 Táncos Tamás és Babik Katalin elvállalja, hogy találnak olyan miskolci helyszínt ami megfelelő lehet a szakmai és közgyűlési programra és a baráti találkozóra is. Javasolják, hogy az időpont március 25-én legyen.

 A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete Elnöksége 4 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a közgyűlés és a vele egybekötött szakmai program és baráti találkozó 2015. március 25-én Miskolcon legyen egy később kijelölendő helyszínen.

 Csatlósné Komáromi Katalin ismerteti a Magyar Népművelők Egyesületéhez kötő rendezvények időpontját. Így a Határon túli kulturális szervezetek találkozóját (Kecskemét 2015. március 17-18.) és a Népművelők Országos Vándorgyűlését (Budapest, 2015 május 12‑14.)

 Az őszi programra vonatkozóan javasolja a tapasztalatcsere megszervezését illetve egy nagyobb lélegzetű őszi szakmai találkozó létrehozását. Ennek részleteit a soron következő elnökségi ülésen tárgyalják meg.

 Megköszöni az elnökségi tagok aktív részvételét és bezárja az elnökség ülését.

  Kmf.

 

 


 


 - szervezet  -  tagok  -  hírek  -  közhasznúság  - 
- projektek  -  képek  - nyitó lap -