Kult-túra Közművelődési – és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány

 

Az  - alapítvány - kuratórium - támogatások - közhasznúságelérhetőségek - nyitó lap - CLLD pályázat

 
 


 

„ANDRÁSSY KURTA JÁNOS SZOBRAINAK KÖZÖSSÉGI TÉRBEN TÖRTÉNŐ KIÁLLÍTÁSA” TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00434

-----------------------------

A Kult-túra Alapítvány ez évben megvalósította a „ANDRÁSSY KURTA JÁNOS SZOBRAINAK KÖZÖSSÉGI TÉRBEN TÖRTÉNŐ KIÁLLÍTÁSA” TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00434 című programját.

A projekt közvetett előzménye volt, hogy a Sárospataki Képtár Andrássy Kurta János gyűjteménye kialakulás a 70-es évek végén. A kertben található három nagyméretű szobrot, a művész örökösei a Sárospatak Képtárnak (és ezzel a városnak ajándékozták). A szobrok a Képtár udvarán (Szent Erzsébet út 14.) voltak elhelyezve.

Az áthelyezés után a Farkas Ferenc Alapfokú művészetoktatási intézmény udvarára kerültek (Sárospatak, Szent Erzsébet út 12.). Az udvar szabadős rendezvénypakká való alakítottuk, ahol a szabadtéri mozi is üzemelt. A szobrok e park részéként kerültek elhelyezésre. A szobrok, közönség által látogatható térben való elhelyezése kézenfekvő gondolat volt tehát.

A projekt megvalósulása során a közforgalom számára nyitott szabadidő park látogatói lettek a program haszonélvezői. Ezek voltak és lehetnek városlakók éppen úgy, mint ide látogató turisták.

A program során a következő tevékenységek valósítottuk meg:

a) Köztéri alkotások (szoborcsoport) bemutatási körülményeinek kialakítása, azok áthelyezésével és tisztításával.

A projekt során az alábbi szobrokat tartalmazó szoborcsoport áthelyezése és tisztítása valósult meg. Ezek:

•           Andrássy Kurta János:  Mózes

•           Andrássy Kurta János:  Sírbatétel

•           Andrássy Kurta János:  Álló fiú

b) Közösségi akciót valósítottunk meg a szobrok áthelyezése után. Szobor avatóval egybekötött művészeti nap 2020. augusztus 27-én volt.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A program 1 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  - alapítvány - kuratórium - támogatások - közhasznúság
- elérhetőségek - nyitó lap -